enruen
Центр дистанційного навчання та моніторингу освітньої діяльності
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Івано-Франківськ, Україна
 

Інформаційна панель
WeNET 2010-2013

Назва проекту: "Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму  (Білорусь, Україна і Грузія) – WeNeT"

Тривалість проекту: 15.01.2010-14.01.2013

Мета та завдання проекту:


  • Підтримка процесу реформування і реструктуризації в білоруських, грузинських і українських вузах-партнерах, а також підтримка їх інтеграції в загальноєвропейський освітній простір.
  • Розширення і інтенсифікація освітньої співпраці в туристичній сфері країн ЄС і східноєвропейських сусідів.
  • Використання ноу-хау і досвіду вузів-партнерів як освітніх установ для збільшення свого внеску в налагодження системи навчання у сфері туризму впродовж всього життя.

Web-site проекту:     http://wenet.ntu.edu.ua

Project title “Network of E-Learning Training in Tourism (Belarus, Ukraine and Georgia) – WeNet

Project duration: 15.01.2010-14.01.2013

Project goals and objectives:


  • Reforming and restructuring support in Belarusian, Georgian and Ukrainian partner-universities as well as support of their integration into European Educational Space. 
  • Extension and intensification of educational cooperation in tourism within the European Community countries and Eastern European neighbours. 
  • Using the know-how and the experience of partner-universities for increasing its contribution in life-long learning in tourism.

Project web-site:  http://wenet.ntu.edu.uaMasSerg © 2016. All Rights Reserved.
Precarpathian university.Ukraine.