enruen
Центр дистанційного навчання та моніторингу освітньої діяльності
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Івано-Франківськ, Україна
 

Інформаційна панель
Короткий опис проекту АСДНКЗ "Owl"

Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань "Owl"

розроблена в рамках дисертаційного дослідження:

 "ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ ПЕРЕДАЧІ ЗНАНЬ"

за спеціальністью 05.13.06 - Інформаційні технології

автор:  Масловський Сергій Миколайович

MasSerg©2012

Особливу подяку за допомогу в реалізації проекту хочу висловити всім працівникам

Центру дистанційного навчання та контролю знань Прикарпатського національного університету

ім. В.Стефаника:

науковому керівнику, д.т.н., проф., директору ЦДНКЗ Федоруку П.І.,

інженеру-програмісту ЦДНКЗ Петрику С.М.,

методисту ЦДНКЗ Павлюк Н.І..

 

            Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань «Owl» є комплексом програмних рішень щодо побудови індивідуальної навчальної траєкторії, забезпечення адаптивного представлення навчальних матеріалів та адаптивного тестового контролю знань із врахуванням індивідуальних особливостей людей – студентів, що проходять навчання в системі.

            Особливістю функціонування системи є використання динамічної багато параметричної моделі студента, що формується та доповнюється (вдосконалюється) в процесі навчання шляхом накопичення та опрацювання статистичних даних.

            Процес побудови індивідуальної навчальної траєкторії засновано на використанні навчальних кроків – блоків навчальної програми, що включають в себе, як обов’язкові елементи, теоретичний навчальний матеріал – лекція та тестовий контроль знань. За результатами тестового контролю знань, системою, приймається рішення про побудову наступного кроку навчальної програми.

            Навчальний матеріал в системі представляється у вигляді найменших неподільних смислових одиниць – «квантів» із заданими наперед властивостями: ступінь важливості, вага складності, тип представлення (текст, формула, таблиця, малюнок тощо…) та ступінь деталізації, що в свою чергу дозволяє сформувати та відобразити навчальний матеріал в оптимальній формі для кожного з студентів із врахуванням його індивідуальних особливостей.

            Принцип функціонування адаптивного тестового контролю знань базується на використанні схем, що в свою чергу, забезпечує гнучке налаштування тестового контролю знань:

 • Використання схем ТКЗ:
  • встановити загальну кількість питань в ТКЗ;
  • встановити кількість питань з певної категорії ТЗ;
  • встановити обмеження по часу на проходження ТКЗ;
  • встановити дозволену максимальну кількість спроб;
  • встановити обов’язкові (ключові) питання;
  • виключити певні питання з ТКЗ (заблокувати питання);
  • встановити час на виконання ТКЗ  від дати та часу до дати та часу;
 • Призначити схему ТКЗ на окрему групу(групи) користувачів;
 • Призначити систему оцінювання ТКЗ на окрему групу(групи) користувачів:
  • встановити калу оцінювання;
  • задати формулу оцінювання;
  • встановити залежність:
   • кількість балів за питання з певної категорії;
   • кількість балів за питання певного виду;
   • кількість балів за питання певної вагової категорії;
   • кількість балів за сукупність вище зазначених параметрів.

            Використання трьох критеріїв переведення по рівнях складності: ймовірність правильної відповіді на запропоноване запитання, правильність відповіді на попереднє запитання, часова характеристика динаміки відповідей, дозволяють організувати стрімку динамічну систему контролю знань, що дозволяє за мінімальну кількість кроків встановити рівень знань студента.MasSerg © 2016. All Rights Reserved.
Precarpathian university.Ukraine.