enruen
Центр дистанційного навчання та моніторингу освітньої діяльності
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Івано-Франківськ, Україна
 

Інформаційна панель
Нормативно-правова база
Документи
 • Наказ Міністерства освіти і науки україни №293 від 07.07.2000 р. ``Про створення українського центру дистанційної освіти``. переглянути

 • Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні затверджена іністром освіти і науки україни 20.12.2000 р. переглянути

 • Постанова Кабінету Міністрів України №1494 від 23.09.2003 р. ``Про затвердження програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки``. переглянути

 • Наказ Міністерства освіти і науки україни №802 від 04.12.2003 р. ``Про затвердження заходів щодо реалізації програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки``. переглянути

 • Наказ Міністерства освіти і науки україни №847 від 24.12.2003 р. ``Про затвердження ліцензійних умов надання освітніх послуг, порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів``. переглянути

 • Положення про дистанційне навчання затверджене наказом Міністерства освіти і науки україни №40 від 21.01.2004 р. переглянути

 • Наказ Міністерства освіти і науки україни №335 від 26.04.2004 р. ``Про створення координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при міністерстві освіти і науки``. переглянути

 • Положення про центр дистанційного навчання та контролю знань Університету затверджене ректором 06.05.2004 р. переглянути
Documents
 • Decree Ministry of Education and Science of Ukraine № 293 from 07.07.2000, the ``About create a Ukrainian Center for Distance Education``. review

 • The concept of development of distance education in Ukraine approved by the Minister of Education and Science of Ukraine 20.12.2000. review

 • Cabinet of Ministers of Ukraine № 1494 from 23.09.2003, the `` Approving programm of the development of distance learning for 2004-2006 ``. review

 • Decree of Ministry of Education and Science of Ukraine № 802 from 04.12.2003, the `` on approval of the development program of distance learning for 2004-2006 ``. review

 • Ministry of Education and Science of Ukraine № 847 of 24.12.2003, the `` approving the license terms of provision of educational services, exercising control over compliance with licensing conditions for the provision of educational services provisions of the expert committee and procedure for licensing examination and the typical position of the Regional Expert Council for licensing and certification of educational institutions ``. review

 • The Regulation on distance education approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine № 40 of 21.01.2004. review

 • Ministry of Education and Science of Ukraine № 335 from 26.04.2004, the `` About creating coordinating council to develop e-learning system at the Ministry of Education and Science ``. review

 • Regulations on Centerof Distance Learning and Knowledge Control in University was approved by rector 06/05/2004.review


MasSerg © 2016. All Rights Reserved.
Precarpathian university.Ukraine.